Shopping Cart

Kaho Hung

Kaho Hung - Learning Curve (2CD)

洪嘉豪 歷練三年從實驗到經驗 從動聽到動人 從配角到主角小角色的成長故事《Learning Curve》從受盡無視到漸發光茫,洪嘉豪一直在謙卑中成長,四年間緩慢卻實在地走過的路,化成一道獨特的曲線,記..

HK$253.00

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)